Re: Re: Re: 15 nebo 30 let (ne) spolupráce

Datum: 05.09.2019 | Vložil: handl

Pá Jablonický sa len snažil vysvetliť, že beh Vďaky nie je súčasťou MSBP a napriek tomu sa snažil komunikovať s organizátormi MSBP tak, aby našiel čo najvhodnejší termín. a zjavne neuspel. Takže chyba asi nie je na jeho strane, ale skôr na druhej. A z jeho slov jasne vyplýva, že nie je oprávnený organizovať schôdzky toho druhu, ako spomínate. A pán Bíla sám píše, že je s organizátormi pretekov na slovenskej strane spokojný. Takže vlastne ani neviem, kde je problém. My v Malackách sme tiež mali Malackú desiatku v termíne koncom septembra, ale kolidovala s inými pretekmi MSBP / vpiatok holíč, v sobotu Malacky, v nedeľu Burčáková šestka/, tak sme desiatku presunuli na 26 októbra, aby sme neboli v termíne, kedy to logicky bežcom nevyhovuje. Týmto zároveň aj oznamujeme, že Malacká desiatka sa presúva na 26. októbra. Pánovi Bílovii sme to už oznámili, všetkých srdečne pozývame a budeme sa snažiť čo najskôr všade oznámiť zmenu termínu.

Přidat nový příspěvek