Re: 15 nebo 30 let (ne) spolupráce

Datum: 03.09.2019 | Vložil: Milan Jablonický

So záujmom som si prečítal stanovisko Pavla Bílu k MSBP po sobotňajších pretekoch v Lipove. Nie sme do BSBP zaradení a možno si poviete, že nemám čo do toho "mudrovať".Vzhľadom k tomu, že som stále riaditeľom Behu vďaky t.j. už od r. 1984 i keď teraz p značnej pauze, niekoľko viet si dovolím pripojiť.
Len pre vašu informáciu, Grand prix Záhoria som zakladal v roku 1987 spolu s redakciou Záhorák, do ktorej bolo zapojených 5 pretekov. Potom jej riadenie prevzala Komisia kondičného a rekreačného behu na čele s Jozefom Harajom. Nastali nové časy a komisia postupne zanikla a teda aj GPZ. Všetka česť súčasným funkcionárom, ktorí sa zaslúžili o jej znovuzrodenie a tiež našim priateľom na Morave a teda i Pavlovi Bílovi.
Pavel Bíla sa na Behu vďaky zúčastnil štyri krát a z toho dva krát vystúpil na stupeň víťazov. Domnieval som sa, že i táto skutočnosť u neho vyformovala pozitívny vzťah k nášmu podujatiu Priznám sa, že som bol trošku sklamaný, keď som ho oslovil počas Záhoráckeho maratónu v Senici a požiadal o zaradenie Behu vďaky do MSBP. V priebehu prezentácie mi vymenoval nekoľko dôvodov prečo to nejde a bodka. Snažil som sa hľadať kompromis. Navštívil som starostu obce Lipov. Nejde to. Hovoril som so starostkou Smrdák, Nejde to. Pavel Polesňák sa stotožnil s Bílom. Nejde to. Tak nám nezostalo nič ié len zorganizovať "lokálny" beh s tým, že deti môžu byť zaradené do GPZ.
Na záver chcem jasne deklarovať, že projekt MSBP sa mi páči a bola by veľká škoda ho rozbiť. Určite sa však neudrží dávaním "posledných varovaní", ani napínaním svalov. Trevba si sadnúť k stolu a vecne a bez emócií hľadať kompromis, ktorý bude vyhovovať všetkým stranám.

Přidat nový příspěvek